Coaching

Coaching wat en hoe

 
Ieder mens heeft de behoefte om zich te ontwikkelen en zich in relaties en werk te ontplooien. Contact met anderen en doen waar je goed in bent geeft bevrediging en een zinvol bestaan. Iedereen komt hierin hindernissen tegen. Vaak nemen we die op eigen kracht, maar soms is hulp van buitenaf welkom. Op die momenten heb je een andere kijk op jezelf nodig om te veranderen, jezelf los te maken uit patronen, nieuwe wegen in te slaan. Een coach, die met je meekijkt, je ondersteunt en je bevraagt kan dan een goede hulp zijn.
 
Met welke vragen kan je bij mij terecht?
 • Vragen over werk: werkdruk, vastlopen in je werk, samenwerken, loopbaanperspectief
 • Vragen over ontwikkeling: persoonlijk, in relatie(s) en in werk
 • Vragen in verband met stress, burnout en gevoelens van neerslachtigheid
 • Vragen die te maken hebben met een nieuwe levensfase
 • Vinden van nieuwe energie en vitaliteit
 
 
 
In een coachtraject zijn er 3 fasen. De eerste fase is de intake. Die kan 1 of 2 gesprekken duren. In deze fase bekijken coach en klant of ze met elkaar aan het werk willen gaan. Belangrijk is dat er vertrouwen is tussen jou als klant en mij als coach. Als afronding van deze fase formuleert de klant wat de vraag is waar hij/zij aan wil werken. Ik geef aan hoe ik inschat dat we kunnen gaan werken en hoe lang dat gaat duren. Vervolgens is er de fase van onderzoek, doelen stellen en aan ‘t werk.  Samen maken we een plan van aanpak en in de bijeenkomsten bespreken we de voortgang. Jij gaat aan de slag met wat je geleerd hebt en aan de hand van de resultaten neem je een volgende stap. In de afrondingsfase, als je de doelen die je vooraf hebt gesteld voldoende hebt bereikt, sluiten we het traject af.
Wat is mijn werkwijze?
In de bijeenkomsten zijn actuele ervaringen het vertrekpunt. Onder meer je houding  tijdens de coachsessies gebruik ik als leermateriaal. De coaching is resultaatgericht, de gestelde doelen zijn richtinggevend. Stagnatie of pijn uit het verleden krijgt de aandacht die het verdient. Ik werk met aandacht voor lichaam, geest en energie. In het coachproces ben ik als een spiegel die de klant reflecteert, daarbij vertrouw ik op mijn intuïtie, ervaring, kennis en kunde. Ik ben een rustpunt en op basis van vertrouwen en eerlijkheid komen we tot wat jou inspireert. In de praktijk zal ik met je opzoek gaan naar belemmerende overtuigingen die je functioneren in de weg staan om vandaaruit bekrachtigende overtuigingen te vinden die nieuwe energie en vuur opleveren. Ik let op lichaamssignalen die een ingang zijn naar energie en verandering. Door mijn ervaring met Mindfulness kan ik je helpen de “weg naar binnen” te vinden.
 
 Welke theorieën en methoden heb ik beschikbaar
 • Theorie en methoden van het Onorthodox Coachen*, opleiding Cobi Brouwer
 • Theorie en methoden van Lichaamsgericht werken (o.a. yoga, chiqong)
 • Theorie en methoden van Mindfulness en Zelfcompassie
 • op basis van intuïtie en ervaring kies ik werkvormen die het proces van coaching ondersteunen
 
*Wat is Onorthodox Coachen: Cobi Brouwer, de opleider,  schrijft:  ‘Onorthodox coachen’- zowel individueel als collectief – vraagt om systeemdoorbrekend coachen. Welk patroon wordt doorbroken, wanneer en hoe, is de methodische vraag. Het doorbreekt niet alleen bestaande referenties van een persoon of groep, ook die van de coach zelf. Het vraagt de bekwaamheid van een coach om zelf ook buiten de eigen gebaande paden te gaan. Onorthodox coachen wordt daarom vaak ervaren als ontregelend. In 2013 behaalde Cobi Brouwer met haar boek over Onorthodox Coachen de 1e prijs in de wedstrijd van de Nobco “beste coachboek in de laatste 10 jaar”. klik hier voor website Cobi Brouwer.    
 
 
Reacties na mijn coaching
 • De doelen zijn gehaald. Ik kijk zakelijker naar mijn werk en kan het thuis beter van mij afzetten. De werkmail wordt bekeken maar ik kan beter onderscheiden of het urgente mailtjes zijn. De coaching zag (en zie) ik als opfrisgesprekken, ik weet ook eigenlijk wel wat er aan mankeert. Ik vond het prettig om weer eens rustig alles op een rij te zetten. De vragen werkten stimulerend.”
 • “Ik vond je oprecht, integer, geïnteresseerd, eerlijk, eigen en transparant. Als je het even niet wist liet je dat zien, zonder antwoorden te willen geven. Ik was aan het zoeken en jij zocht mee, stond aan mijn kant. Je durfde te experimenteren en mij uit mijn veiligheid te halen. Je hebt me adviezen gegeven, die ik heb gebruikt en ’t werkte”.
 • “Ik ben nu echt goed aan de slag. De gesprekken met jou als coach hebben me geweldig geholpen om niet meer in mijn valkuil te vallen door met een dienblaadje rond te gaan met mijn aanbod. Ik ben me zeer bewust van mijn sterke en zwakke kanten”