Mindfulness

Wat is Mindfulness

 

Mindfulness is een ander woord voor opmerkzaamheid. Je traint je opmerkzaamheid met behulp van methoden uit psychologie, meditatie en yoga. Je leert te zijn waar je bent en daardoor op te merken wat er hier en nu gebeurt en wat je ervaart. Balans, overzicht, vaardig handelen en persoonlijk leiderschap zijn opbrengsten van Mindfulness. 
Mindfulness en stress
Velen van ons worstelen met stress.  Stress wordt vaak veroorzaakt door onze geest die zich druk maakt met oordelen. Die met het verleden (spijt) of de toekomst (zorgen) bezig is. Je kan met stress leren omgaan door je geest te leren terug te gaan naar het hier en nu. Met mindfulness kun je belemmerende gedachten, emoties en spanning leren signaleren en loslaten. Met mindfulness verschuift de aandacht van de verandermodus naar de acceptatiemodus. Zijn met wat er is. Het gaat erom hoe je met alles wat er op je afkomt omgaat. Mindfulness betekent bewust aandacht geven in dit moment, zonder oordeel. Niet dat dat gemakkelijk is, want we hebben soms de neiging ongeduldig te zijn, teleurgesteld als het niet meteen lukt en onszelf op de kop te zitten.  Met ruime, vriendelijke aandacht kun je leren geduld op te brengen en jezelf te ondersteunen met mindfulness methoden. Zo krijg je weer de leiding over je leven. Het volgende citaat vind ik hier een mooi voorbeeld van:                                                                                                                                                                                                              
Carry Slee, kinderboekenschrijfster, over hoe meditatie werkt in haar leven: “Ik ben in rustiger vaarwater terecht gekomen. Sinds de eerste aarzelende keer mediteer ik dagelijks. Ik heb geen dag overgeslagen, het heeft mij de verbondenheid met het leven gegeven die ik altijd heb gemist. (…) Mediteren heeft mij het grootste inzicht van mijn leven gegeven: ik ben niet mijn gedachten. Ik heb mij altijd geïdentificeerd met wat er in mijn hoofd omging. Als ik fysieke pijn had, dan haalde ik me van alles in mijn hoofd waardoor ik het erger maakte dan het in werkelijkheid was. Nu laat ik mij niet meer meevoeren door dergelijke rampscenario’s. Mediteren leert je ook relativeren en negatieve, angstige gedachten te vervangen door positieve”. Volkskrant van 20-1-’18
Waar komt Mindfulness vandaan
Mindfulness is het Engelse woord voor bewustzijn: Bewust Zijn met Aandacht.  De methode van bewust waarnemen van je ervaring in het hier en nu, is door Jon Kabat-Zinn, een Amerikaanse arts, in de jaren ’80 en ’90 bruikbaar gemaakt voor mensen die lijden aan stress door pijnklachten. Hij startte zijn werk met patiënten in het ziekenhuis van de Universiteit van Massachusetts. De methode (MBSR = Mindfulness Based Stress Reduction) die hij ontwikkelde is een mix van lichaamsbeweging en meditatie die heel praktisch door iedereen kan worden uitgevoerd. Veel mensen vonden verlichting door dit programma en het is sindsdien over de hele wereld uitgevoerd en niet alleen bij stress door lichamelijke pijn maar ook bij stress door zorgen en een overvol leven. De kracht van dit programma zit em  in het voor de westerse mens bruikbaar maken van technieken uit yoga en meditatie, heel praktisch en zonder ingewikkelde theorie of religieuze invloeden. Het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten is in volle gang. Het effect van het MBSR programma lijkt veelbelovend en wordt daarom (deels) vergoed door verschillende zorgverzekeraars
Lidmaatschap Beroepsvereniging
Ik ben lid cat. 1. van de VMBN, voorwaarde om vergoeding bij je zorgverzekeraar aan te vragen.

http://www.vmbn.nl